Rahvuslik lennufirma Nordica kasvatab oma lennukiparki kahe CRJ900 tüüpi lennuki võrra. Lennukite ostmiseks ning Nordicale rentimiseks emiteerib riigile kuuluv Transpordi Varahaldus OÜ 25 miljoni euro ulatuses võlakirju. Võlakirjade ostjaks on võrdsetes osades LHV pensionifondid ja LHV Pank.

Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteerib 25 miljoni euro ulatuses võlakirju 8-aastase tähtajaga. Võlakirjade ostjaks on võrdsetes osades LHV pensionifondid ning Eesti kapitalil põhinev LHV Pank. Transpordi Varahaldus kasutab saadud kapitali kahe CRJ900 tüüpi lennuki soetamiseks ning edasi rentimiseks Nordicale. TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul on seni nelja CRJ900 tüüpi lennukit omanud äriühingu tegevuse laiendamisele eelnenud põhjalik finantsanalüüs ning esimese majandusaasta positiivsed tulemused. TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida riigile kuuluva investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris.

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann sõnas, et Transpordi Varahaldus on noor, kuid tugev ettevõte ning võlakirjadel on hea  tagatis. „Oleme veendunud, et Nordicat, kelle kasutusse ostetavad lennumasinad lähevad, ehitatakse mõistlikult. Igat suuremat sammu astutakse ainult siis, kui on piisav kindlus, et see on majanduslikult kasulik ning parandab nii Nordica kui ka Eesti lennunduse positsiooni,“ ütles Andres Viisemann. „See on just selline tehing, mille laadseid tahaks pensionifondidega järjest rohkem teha. Teenime tulu oma pensionifondide klientidele, kuid teeme seda viisil, millest on kasu ka kogu Eesti ühiskonnale,“ lisas LHV pensionifondide juht.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica laiendab plaanipäraselt äritegevust eksporditeenuste vallas ja saadavad lennukid lähevad ärimahu kasvu toetamiseks. Ettevõtte finantsjuhi Ahto Pärli sõnul jääb üks õhusõidukitest lendama Nodica enda liinivõrku ja teine alustab reisijate teenindamist LOT Polish Airline liinidel. Pärl ütles, et üks olemasolev CRJ700 vahetatakse välja suurema CRJ900 vastu ja väiksem lennuk jääb varulennukiks Tallinna lennuväljale. ”Nordica lennukipark ja lendude maht on kasvanud piirini, kus majanduslikus mõttes on mõistlik omada enda varulennukit. See tõstab veelgi meie teenuse kvaliteeti ja selle stabiilsust, ning aitab kulusid kokku hoida,” lisas Pärl.

Kokkulepete kohaselt saabub esimene lennuk Tallinnasse juunis ja teine juulis. Mõlemad õhusõidukid alustavad opereerimist hiljemalt augusti alguses. Tegemist on 2011. aastal Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja hästi hooldatud lennukitega, mis on võrdväärsed Nordica olemasolevate mudelitega. Eesti lennufirma jätkab sama tüüpi strateegiaga, et maksimeerida lennukipargi kuluefektiivset käitamist.

Käesoleva tehingu näol on tegemist läbi ajaloo suurima kommertskapitali kaasamisega Eesti lennundusse. Varasemalt on peamisteks finantseerijateks olnud omanik- või partnerfirmad ning riik. Nordica juhtide sõnul annab see tunnistust sellest, et Eesti kapitalil on tugev alus uskuda rahvusliku lennufirma ärimudeli toimimisse ja jätkusuutlikkusse. Finantseerija jaoks tegi otsuse langetamise lihtsamaks ettevõtte läbipaistvus ja struktuur, mis võimaldab eristada riske, ning pakkuda neile vastavalt parimat finantseerimislahendust.

”Usaldusnivoo Eesti lennunduse vastu on tänasega tõusnud uuele tasemele. Me oleme algusest peale uskunud, et liigume õiges suunas ja antud tehing on üheks tugevaks tõestuseks toimivale strateegiale,” kinnitas Ahto Pärl.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 117 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 180 000 klienti.