Järgmiste esemete hoidmine käsipagasis on keelatud

Püssid, tulirelvad ja muud lendkehasid tulistavad seadmed – seadmed, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks lendkehasid tulistades, sealhulgas:

 • iga liiki tulirelvad, näiteks püstolid, revolvrid, vintpüssid, haavlipüssid;
 • mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada pärisrelvaks;
 • tulirelvade koostisosad, välja arvatud teleskoopsihikud;
 • suruõhu- ja CO2-püssid, näiteks püstolid, õhupüssid, vintpüssid ning vedrupüssid ja -püstolid;
 • raketipüstolid ja stardipüstolid;
 • vibud, ammud ja nooled;
 • harpuun- ja allveepüssid;
 • kadad ja katapuldid.

 

Uimastusvahendid seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sealhulgas:

 • elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad;
 • vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks;
 • tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid, pipragaasid, pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid.

 

Terava otsa või terava servaga esemedterava otsa või terava servaga esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sealhulgas:

 • raiumiseks mõeldud esemed, näiteks kirved ja lihunikunoad;
 • jääkirved, -kirkad ja -noad;
 • žiletiterad;
 • kartonginoad;
 • noad pikema teraga kui 6 cm;
 • käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist;
 • terava otsa või terava servaga võitlusspordivarustus;
 • mõõgad ja saablid.

 

Tööriistad tööriistad, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • raudkangid;
 • puurid/trellid ja nende osad, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektritrellid;
 • tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida saab kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid;
 • saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed;
 • leeklambid;
 • naela- ja needipüstolid.

 

Nürid instrumendidesemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sealhulgas:

 • pesapalli ja pehmepalli kurikad;
 • kurikad ja nuiad, näiteks kumminuiad;
 • võitlusspordivarustus.

 

Lõhke- ja süüteained ning lõhke- ja süüteseadeldised – lõhke- ja süüteained ning ‑seadeldised, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja süütenöörid;
 • lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised;
 • miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon;
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsupadrunid ja suitsupommid;
 • dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained.

 

Väikesed liitiumakul töötavad sõiduvahendid – ühe- ja kaherattalised tasakaaluliikurid, sealhulgas:

 • airwheel;
 • solowheel;
 • hoverboard;
 • mini-segway;
 • balance wheel jne.

Järgmiste esemete hoidmine äraantavas pagasis on keelatud

Äraantavas pagasis keelatud esemed:

 • laskemoon;
 • sütikud;
 • detonaatorid ja süütenöörid;
 • varusalved,
 • ilutulestik ja muu pürotehnika;
 • suitsupadrunid ja suitsupommid;
 • dünamiit, püssirohi ja plastilised lõhkeained – miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon;
 • akuga töötavad elektroonilised sigaretid (sh e-sigaretid, e-piibud ja muud isiklikuks kasutamiseks mõeldud aurustusaparaadid);
 • tasakaaluliikurid (airwheel, solowheel, hoverboard, mini-segway, balance wheel);

Üldiste transporditingimuste kohaselt on turvatöötajatel õigus turvakaalutlustel teie pagas läbi vaadata; lennufirma ei vastuta turvatöötajate tegevuse ega nende tegevusest tulenevate tagajärgede eest.

 

Valitud ohtlikud materjalid ja esemed, mida võib lennukisse võtta kas käsipagasis või äraantavas pagasis:

 • sooja eraldavad seadmed, näiteks veealuseks kasutamiseks mõeldud lambid (sukeldumislambid) ja jootekolvid;
 • kuivjää, mille kogus jääb alla 2,5 kg inimese kohta, kui seda kasutatakse käsipagasis olevate riknevate toodete säilitamiseks, millele siin toodud eeskirjad ei laiene (eeldusel, et pakend võimaldab süsihappegaasil eraldumist); äraantavas pagasis kuivjää lennukisse toomiseks on vaja lennufirma nõusolekut. Sellisel juhul tuleb iga äraantavas pagasis olev ese tähistada sildiga „kuivjää“ või „tahke süsinikdioksiid“, kus on kirjas ka kuivjää kogus või märge, et pagasis on 2,5 kg või vähem kuivjääd;
 • külmahoidvad pakendid, mis sisaldavad täielikult poorsesse materjali absorbeerunud jahutatud vedelat lämmastiku ning mida kasutatakse ohutuks peetavate toodete (millele ei kohaldu siinsed eeskirjad) jahedas hoidmiseks, eeldusel, et külmahoidva pakendi sees ei teki liigset rõhu ja vedelat lämmastikku ei leki pakendist ühelgi moel välja (olenemata pakendi asetusest);
 • päästevestidesse paigaldatud kergsüttivad gaasiballoonid, mis sisaldavad süsihappe- või muud sobivat gaasi – kuni kaks (2) väikest ballooni reisija kohta ja kuni kaks (2) varuballooni;
 • gaasilises olekus hapniku- või õhuballoonid meditsiiniliseks kasutamiseks. Ballooni kogukaal ei tohi ületada 5 kg. Märkus. Vedelal hapnikul põhinevad süsteemid on lennuveonduses keelatud;
 • mitteradioaktiivsed meditsiinitooted ja tualetitarbed (sh aerosoolid), näiteks juukselakid, parfüümid, odekolonn ja alkoholi sisaldavad meditsiinitooted. Mainitud asjade netokaal ei tohi kokku olla üle 2 kg või 2 l. Üksikute asjade netokaal ei tohi ületada 0,5 kg või 0,5 l. Aerosoolide pihustamisnupud peavad olema kaanega kaetud või muul moel kaitstud, et surve all olevat ainet kogemata välja ei saaks lasta;
 • eraldi kuni 5 l pakkidesse pakendatud alkohoolsed joogid, mille alkoholisisaldus on 24–70% – lubatud netokogus on kuni 5 l inimese kohta;
 • tehisjäsemete käigushoidmiseks kasutatavad kergsüttivat ja mittemürgist gaasi sisaldavad gaasiballoonid. Ka sarnase suurusega varuballoonid, kui neid on reisi kestel vaja;
 • liitium- või liitium-ioontoitel tarbeelektroonikaseadmed, nt käekellad, kalkulaatorid, kaamerad, telefonid, sülearvutid, videokaamerad jne, kui need on mõeldud reisijate või pardameeskonna isiklikuks kasutamiseks;
 • iga reisija võib isiklikuks kasutamiseks kaasa võtta ühe (1) meditsiiniliseks või kliiniliseks kasutamiseks mõeldud elavhõbetermomeetri, eeldusel, et seda transporditakse kaitsva ümbrise sees.

 

MÄRKUS: Lennufirmal on õigus keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud ohutut vedu võimaldaval moel, rakendades pagasi käsitsemisel ootuspärast ettevaatust. Nordica soovitab lisada pagasile üksikasjalikud andme- või aadressisildid. Lennufirma ei vastuta pagasis olevate kergesti purunevate või riknevate esemete, sularaha, ehete ega muude väärisesemete, dokumentide, tootenäidiste jne eest. Selliste esemete transport toimub alati reisija enda vastutusel.