Pagas 158 cm

Olenevalt teenindusklassist võib lennule registreerida:

 

Äraantav pagas

Economy Standard

Economy Flex

Business

Kogus

1 PC

2 PC

2 PC 

Pagasiühiku maksimaalne lubatud kaal

23 kg

23 kg

32 kg 

Pagasiühiku maksimaalne lubatud mõõt (kõrgus + laius + sügavus)

158 cm 

158 cm 

158 cm 

Koos väikese lapsega reisides on võimalus tasuta registreerida äraantava pagasina ka lapsekäru.

MÄRKUS: Äraantavale pagasile kehtestatud mõõtmete, ühikute või kaalu ületamisel tuleb Teil tasuda täiendav pagasitasu.

 Äraantava pagasi hulka ei soovita me jätta järgmisi esemeid:

   

väärisesemed, sh sularaha;

väärismetallid, ehted;

äridokumendid või tootenäited;

esemed, mis ei sobi transportimiseks***;

passid või muud olulised paberid*;

võtmed;

elektroonilised seadmed, optilised instrumendid **;

 

ohtlikud või tervistkahjustavad esemed****.

ravimid;

 

 

*   Sh isikuttõendavad dokumendid 

** Sh arvutid, sülearvutid, kaamerad, telefonid, videoseadmed, prillid

***  Kaalu, suuruse, riknevuse, murdumise, purunemise vms iseärasusest tulenevate omaduste või tunnuste tõttu

**** Mis võivad ohtu seada lennuki või lennuki pardal olevad inimesed ja esemed

Äraantavas pagasis keelatud esemed:

lõhke- ja süüteained ning -vahendid ja lõhke- ja süüteained ning ‑vahendid, mida võidakse kasutada tõsiste vigastuste tekitamiseks või lennuki ohutuse kompromiteerimiseks: 

laskemoon;

suitsupadrunid ja -pommid;

sütikud;

dünamiit;

detonaatorid ja süütenöörid;

püssirohi;

varusalved;

plastilised lõhkeained*****.

ilutulestik ning muu pürotehnika;

 

 

 ***** Miinid, granaadid ning muu sõjaväe lahingumoon.Ainult äraantavas pagasis lubatud ohtlikud materjalid ja esemed *

Matkapliidid ja tuleohtliku kütusega kütusepaagid **; 

Kuivakudega töötavad ratastoolid või muud liikumisabivahendid ***;

Standardsete happeakudega töötavad ratastoolid ja muud liikumisabivahendid;

Spordis või koduseks kasutamiseks mõeldud aerosoolid, mis ei kujuta täiendavat ohtu.

MÄRKUS: Lennufirmal on õigus keelduda registreeritud pagasi vastuvõtmisest, kui see ei ole pakitud ohutut vedu võimaldaval moel, rakendades pagasi käsitsemisel ootuspärast ettevaatust. Soovitame lisada pagasile üksikasjalikud andme- või aadressisildid. Lennufirma ei vastuta pagasis olevate kergesti purunevate või riknevate esemete, sularaha, ehete ega muude väärisesemete, dokumentide, tootenäidiste jne eest. Selliste esemete transport toimub alati reisija enda vastutusel

Üldiste transporditingimuste kohaselt on turvatöötajatel õigus turvakaalutlustel teie pagas läbi vaadata; lennufirma ei vastuta turvatöötajate tegevuse ega nende tegevusest tulenevate tagajärgede eest.


* Käsipagasis keelatud

** Eeldusel, et paak on enne tühjaks lastud ja rakendatud on kõiki ohutusmeetmeid õnnetuste ärahoidmiseks.

*** Lubatud juhul kui aku on lahti ühendatud, selle klemmid isoleeritud et ennetada lühise tekkimist ja aku on kindlalt tooli külge kinnitatud. Geelakudega töötavate ratastoolide või muude liikumisabivahendite puhul ei ole vaja akut lahti ühendada juhul kui aku klemmid on isoleeritud et ennetada lühise tekkimist.


Nordica lennud on kõik lennud, mille lennukood on ND.