Lennundus on oma olemuselt meeskonnatöö – seetõttu hindame ka praktikantide puhul kõrgelt koostöövõimet, initsiatiivikust ja pühendumust.

Praktikale kandideerimise eelduseks on väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas, probleemide lahendamise oskus ja huvi lennunduse vastu.

Pakume professionaalset väljaõpet, paindlikku töögraafikut, võimalust silma paista ja kontakte luua, tublimatele soodustingimustel lennupileteid ning väljavaadet tulla peale praktikaperioodi Nordicasse tööle.

TULE NORDICASSE PRAKTIKALE!

Read more

Praktikaprogramm Nordicas võimaldab enda oskuseid lihvida erinevates lennnunduse valdkondades:

  • Meeskondade planeerimise osakonna töö seisab lennuki meeskondade komplekteerimises ja nende liikumise korraldamises, jooksvate probleemide lahendamises ning administratiivtoimingute haldamises.
  • Jätkuva lennukõlblikkuse osakonna praktikandina assisteerid igakülgselt osakonna tööd lennukõlblikkuse jätkuvaks tagamiseks. Tehnilise dokumentatsiooni korrastamine ja haldamine.
  • Lennuoperatsioonide osakonna praktikant tegeleb lennudokumentide koostamise ja edastamisega, lennuplaanide haldamisega ning lendude jälgimisega reaalajas, muudatuste tegemine lennugraafikus vastavalt olukorrale ning pidev suhtlus koostööpartneritega.
  • Turundusosakonna praktikandina oled vastutav üritusturunduse projektide elluviimise ja turundusmaterjalide tellimise ja tootmise eest. Saad võimaluse end proovile panna sotsiaal- ja digimeedia alaste tegevuste planeerimisel.
  • Ohutusosakonnas tegeled raporteerimissüsteemi haldamisega, ohutussüsteemi juhtimise ja vastavate ametkondade suhtlemisega, riskianalüüsidega ning osakonna igapäevatöö assisteerimisega.

Praktika Nordicas ei ole tasustatud. Ühtlasi ei korralda Nordica praktikantide majutust. Küll aga väljastame soovi korral peale praktika edukat läbimist soovituskirjad ja iseloomustused CV-sse lisamiseks ning pakume tublimatele võimalust tulla Nordicasse tööle.

Praktika andis mulle võimaluse oma müügi- ja suhtlemisoskused proovile panna rahvusvahelisel turul. Mulle meeldis, et tunnustati minu arvamust ja initsiatiivi ning mind julgustati iseseisvalt tegutsema ning lahendusi leidma. Olen õnnelik, et minu praktikast on saanud täiskohaga töökoht Nordicas ning mul on võimalus veelgi rohkem end igapäevaselt arendada ning tööalaseid oskuseid täiendada.
Morten, 24 aastane.

Praktikavõimalus Nordicas näitas minule, kui otse koolipingist tulnud õppurile, lennundust lähemalt. Kuidas toimuvad erinevad operatiivsed protsessid, alustades meeskondade planeerimisega ja lõpetades erinevate manuaalidega. Praktikal viibitud aeg andis kogemuse, mida koolipingist ja loengutes ei saa ja lisaks ka eelise ettevõttesse tööle saada.
Eleri, 23 aastane.

Põnev oli näha, kuidas planeeritakse lennukite hooldust. Sain koheselt väga paljude tööülesannetega tegelema hakata ning tänaseks olen Nordicas tööl juba 8 kuud. Nordicas töötamise suureks eeliseks on mõistlikud ülemused, toredad töökaaslased ja multikultuurne töökeskkond.
Siim, 24 aastane.